livet. inte bara mitt.

27 maj – 28 Januari 2024

I utställningen Livet. Inte bara mitt. presenteras fotografier av Anders Marner tagna i Boden och Stockholm mellan 1960-talet och början av 1970-talet. Bilderna ackompanjeras av en rik och personlig essä skriven av Marner där han reflekterar över hur det är att betrakta bilderna 50 år efter att de tagits. Han ställer två tidsperspektiv mot varandra, å ena sidan tillfället före fotograferandet då intentionen bestäms, och å andra sidan distansen som upprättas till bilden vid återblickandet långt senare. Däremellan finns det ögonblick som kameran har fångat och som materialiseras som bilder i utställningen.

I bilderna skildras livet på gatorna, på pubarna, i garnisonen, i skolan och i hemmet. Det är ofta porträtt som kanske i första hand, när de togs, riktade in sig på det psykologiska – relationerna och stämningarna på de olika platserna. Men vi får även följa tilldragelser som när Augusta Bokvists bohag såldes på auktion eller när snapsen serverades för sista gången på ölcaféet Nya Matsalarna. I bilderna från Stockholm står Konstfack och den urbana miljön i fokus. Men vad som framträder är också det liv som levdes i offentligheten under de här åren, speciellt bland den yngre befolkningen. I Boden blossar en politisk debatt om ungas rätt till kultur och samlingsplatser upp. Runtom i staden hänger Vietnamaffischer, som tyder på ett engagemang kring kriget som var stort i både Boden och Stockholm. Bilderna ger ett intryck av att de båda städerna tillhörde invånarna på ett annat sätt än idag där möten och samtal var en del av vardagen. Den känsla av att idag vara “ur fas och ur zon”  med den offentliga debatten, som Marner beskriver i essän, kanske i själva verket beskriver ett samhällstillstånd snarare än en enskild upplevelse. Genom Marners återupptäckta bilder från Boden och Stockholm, som nu visas i för första gången i en utställning, öppnas ett panorama upp mot en svunnen tid, som i sin tur erbjuder en plats varifrån vi kan betrakta vår egen tid.

Parallellt med Anders Marners fotografier visas delar ur Roxy Farhat och Göran Hugo Olssons film La société du spectacle. Filmen hade premiär i tidigare i år och bygger på Guy Debords bok med samma titel (på svenska har spektakelsamhället tidigare översatts till Skådespelarsamhället) från 1967. Debord var en av grundarna till Situationistiska Internationalen som var en radikal politisk och kulturell organisation som spelade en viktig roll i majrevolten 1968. I filmen fördjupar sig Farhat och Olsson i Debords profetiska teorier och sätter dem i relation till dagens övermättade bildflöde och möjligheten att faktiskt bryta sig ur det passiva tillstånd vi sedan länge har tvingats in i. Av bokens 221 teser har en handfull valts ut och presenteras jämte videomaterial från reklam, nyheter, Youtube och TikTok, samt animationer och videor från Farhats konstnärliga produktion. Tesernas analyseras sedan tillsammans med en grupp forskare, journalister och aktivister, som jämför dem med dagens utveckling och bildkultur, samt de politiska implikationerna.

Genom att låta La société du spectacle ta plats bland Marners fotografier kan vi skönja sambandet mellan de protester som skedde på olika platser i världen kring 1968 mot den allt mer kommersialiserade samhällsordningen. Fotografierna ger också en inblick i hur vardagen kunde te sig i spektakelsamhällets “ungdom”, som anmärkningsvärt nog bär på föraningen om att alieneringen bara skulle komma att fördjupas. Att ämnet sedan behandlas genom både fotografier och filmer och därmed ansluter sig till spektaklet, kan ses som en paradox, med en överhängande risk att kritiken absorberas och därigenom tillintetgörs. Den risken har dock hittills inte hindrat konstnärer.

Utställning är curerad av Elias Kautsky.

 

om konstnärerna

Anders Marner är professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Hans forskning fokuserar på estetiska frågor i skolan och i synnerhet ämnet bild. Anders Marner har deltagit i flera nationella utvärderingar i ämnet. Teoretiska intressen är medieekologi, sociokulturell teori samt semiotik.

Roxy Farhat (f. 1984, Teheran), är en svensk konstnär och regissör. Farhats konstnärliga praktik innefattar en rad olika uttryckssätt, bland annat performance, videokonst, musikvideor, film, där feminism, antikapitalism och absurditet är återkommande teman. Hennes verk har visats i flera separat- och grupputställningar i Sverige och internationellt, däribland Moderna Museet, Stockholm; Bonniers Konsthall; Southbank Centre, London och vid Haugar Vestfold Kunstmuseum i Norge. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och UCLA i Los Angeles, USA.

Göran Hugo Olsson (f. 1965, Lund) är en svensk filmregissör och producent. Han har skapat flera internationellt uppmärksammade filmer såsom That Summer (2017), Fonko (2016),  The Black Power Mixtape 1967-1975 (2011) och Fuck You, Fuck You Very Much (1998), men även regisserat dokumentärer som t.ex. Maj 68 som hade premiär på SVT 2018. Hans filmer har visats på festivaler, biografer, TV och är en av grundarna av produktionsbolaget Story. Olsson är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Utställningsvy. Bild: Marcel Köppe.