Foto: Marcel Köppe

VISIONER: I NORR

7 SEPTEMBER – 25 September

Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. På Havremagasinet visas nu idéskisserna från de fyra team som valdes ut för att visualisera deras syn på framtidens livsmiljöer i Luleå och Boden med utgångspunkt i frågan: Hur kan det upplevda avståndet mellan Luleå och Boden överbryggas?

Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på nya bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur ser man till att nuvarande invånare får härliga livsmiljöer som dessutom lockar nya boende? Syftet med projektet Visioner: i norr, som initierats av Rådet för hållbara städer, är att sammanföra flera kreativa yrkesgrupper för att titta på frågan: Hur kan vi skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som vi alla kan vara stolta över i generationer? Teamen har under våren varit på plats i kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden.

Bakom projektet Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Idéskissarbetet har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Formas och Vinnova där varje team tilldelats ett bidrag om 300 000 SEK.

Läs mer om hela projektet på Bodens kommun hemsida.


De medverkande team i utställningen är:

Team Luleå: Nordic Future

Björn Ekelund, Warm in the Winter
Nisse Örnberg, Warm in the Winter
Erik Giudice, Erik Giudice Architects
Gustav Magnusson, Erik Giudice Architects
Christina Eneris, AFRY
Camilla Fransson, AFRY
Lia Ghilardi,
Lia Ghilardi/University College London
Lisa Torell, Lisa Torell

Presskontakt för teamet: Björn Ekelund, Warm in the Winter, 070 334 77 39

Team Luleå: Fieldstudio

Hildegun Varhelyi, Varhelyi+Varhelyi/SLU
Isabelle Sahba, arkitekt/konstnär
Michaela Frycklund, Umeå konsthögskola
Eliot Axelsson, formgivare/BOSMAN.XYZ.
Shueyb Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet
David Varhelyi, Umeå konsthögskola
Maryan Abshir Mohamed, Luleå tekniska universitet

Presskontakt för teamet: Michaela Frycklund, Umeå konsthögskola, 0702471012

Team Boden: HallemarHejdelind

Veronica Hejdelind,
HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet
Dan Hallemar, HallemarHejdelind
Carmen Izquierdo, Esencial
Mariano Tellechea, Esencial
Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget
Johannes Samuelsson, frilans/egen firma

Presskontakt för teamet: Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind, 0730–727274

Team Boden: Team TIP++

Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP)
David Väyrynen, frilans/egen firma
Magnus Björkman, TIP
Nils Björling, Chalmers ACE
Nils Borg, Borg & co
Veronika Borg, Borg & co

Presskontakt för teamet: Magnus Björkman, TIP++, 0736–476594