elevutställning – Bitar

24 mars – 16 april 2023
Café pampas

Mellan den 24 mars och 16 april ställer eleverna i årskurs nio från Stureskolan och Brönjaskolan ut sina alster i Café Pampas. Utställningen är ett samarbete mellan skolorna, och är en samlingsutställning där eleverna fått associera fritt kring ordet ”Kollektivet”, vilket även är 2023 års tema på Havremagasinet!

Eleverna har haft sju veckor på sig, från planering till färdigt verk. Vissa har arbetat hemifrån medan andra enbart nyttjat skolans bildlektioner (1 timme i veckan). Verken är därför väldigt varierande i form, storlek och teknik. Nu ställs verken, som arbetats fram på olika platser, ut tillsammans!

Vernissage för elevernas utställning ”Bitar” är den 24 mars klockan 16:30.

Välkommen!