SAmtal med carola grahn

24 augusti 2023
på boden stadsbibliotek

Havremagasinet har bjudit in konstnären Carola Grahn att skapa ett offentligt verk som kommer att visas runt om på entrévåningen i konsthallen. Under Kulturnatta den 24 augusti kommer Carola att presentera verket samt tankarna och idéerna bakom detta, på Boden Stadsbibliotek. Varmt välkomna att lyssna!

Ibland dåligt är ett platsspecifikt beställningsverk för Havremagasinet av konstnären Carola Grahn. Verket består av fem små mässingsskyltar utplacerade på strategiska platser i entré och café. Med sina underfundiga texter uttrycker de den typ av åsikter som kanske oftast bara hörs i det egna huvudet, sådant som inte vanligtvis uttalas högt och än mindre statueras på skyltar med konstinstitutionen som avsändare.