Träff #03

11 November 2022 – kl. 11.30-13.00

 

  • Digital Omställning på museiområdet, Björn Sundberg, Programledare (Sverige) – 60 min
  • 30 min frågor.

Om deltagareN

 

DIGITAL OMSTÄLLNING PÅ MUSEIOMRÅDET (Sverige) – Att skapa engagemang och att bygga gemenskap genom att studera hur online kreatörer arbetar

Sundberg ser att det finns en stor potential att nå helt nya målgrupper, skapa ett brett engagemang samt utföra sitt kärnuppdrag genom att inspireras av kreatörer som redan idag ligger sektorn väldigt nära antingen i arbetssätt eller ämne. Även ett mycket resurs effektivt sätt att arbeta för god effekt. Finns möjligheter till att utvecklas i en riktning där det rentav kan generera intäkter om det finns behov av det för att institutionen skall kunna fungera.

Läs mer här

 

 

Video: