Fotografi: Mikael Olsson, LWRNTZ 01 (Workers’ housing, Karlshäll, Luleå, 1911–13, with T. Stubelius), 2021. Bilden är beskuren.

Hemmets fundament

08 juni 2024 – 29 september 2024

Vernissage 8 juni

 

Vad är ett hem, bortom det rent konkreta rummet, bortom arkitekturen, bortom Hemnetannonsernas bildvärld? I utställningen Hemmets fundament utforskas vad som utgör ett hem i dess mest basala delar: materiellt, sinnligt och idémässigt. Med utgångspunkt i åtta fundament – minne, rum, härden, tradition, omsorg, hemmets skal, hemmets mått, mat – både tolkas och omtolkas hemmets grundläggande och tidlösa egenskaper utifrån praktiska, ekonomiska, arkitektoniska och ideologiska aspekter. Hemmet framträder här både som en konkret plats och som en bild, varigenom aktuella frågor kring hållbarhet, autenticitet och säkerhet fördjupas och problematiseras. Utställningsbidragen omfattar byggnadskonstruktion, möbelformgivning, snickeri och konst, och visar hur regler och normer, standardiseringar och språk formar vår förståelse av hemmet på såväl ett materiellt som metaforiskt plan.

Utställningen visas på våning 2, 3, 4 och är curerad av Mikael Andersson och Erik Törnkvist.

 

Medverkande

KVAE & BARK är en norsk konstnärsduo beståendes av Karoline Sætre (f. 1992) och Øyvind Novak Jenssen (f. 1988).

Mikael Olsson (f. 1969) är konstnär baserad i Stockholm. Han representeras av Galerie Nordenhake.

Svenska hemmets studier är en arkitekt- och forskargrupp beståendes av Daniel Movilla Vega (f. 1984), Lluis J. Liñán, (f. 1986), Oskar H. Germann (f. 1999) och Anneli Zetterström (f. 1984).

Andreas Nobel (f. 1966) & Joakim Zickert (f. 1993). Nobel är formgivare och professor i möbeldesign, Zickert formgivare och möbelsnickare. Båda är verksamma i Stockholm.

Peripheral Works är ett Umeåbaserat arkitektkontor beståendes av Samuel Grönlund (f. 1980), Erik Karlsson (f. 1988) och Martina Karlsson (f. 1994).

Pernilla Wåhlin Norén (f. 1982) är stadsarkitekt i Borlänge.

Johan Jönsson (f. 1979) är timmerman och lerbyggnadsspecialist.

Svenska institutet för standarder (SIS)

KVAE & BARK:s konstverk har tillkommit med stöd från Office for Contemporary Art Norway, Norwegian Visual Artists Fund och Kulturrådet.

 

.

 

.