Vad menar vi när vi talar om hemmet? Tak över huvudet, en tillflyktsort, en skyddad plats där vi är fredade från väder, vind och världens larm? Begreppet arkitektur leder lätt tankarna till monumentala strukturer eller praktfulla byggnader snarare än de bostäder vi bygger för att möta våra mest mänskliga behov, de byggnader vi skapar för att de ska bli våra hem. Men vilka är de alternativa bostäderna idag som kan bebos, som kan förvandlas till att bli hem? Vad är hemmet utöver den fysiska platsen? Hur förverkligas hemmahörandet i en otrygg och hotfull omvärld och tillvaro?