Ingenting förändras av sig själv

27 maj – 28 januari 2024

Fotoutställningen tillägnar vi alla de som på olika sätt kämpar – ofta i det fördolda. Vi tror det är livsviktigt att engagera sig. Med samlade ideella krafter kan mycket göras både i det lilla och det stora. Vi tror på att kulturen och kulturarvet är av stort värde.

Utställningens foton berättar om kampen i olika frågor som vi sedan i mitten på 1970-talet varit djupt engagerade i tillsammans med många andra. Vi har engagerat oss mot miljöförstörelse och för att rädda miljöer och byggnader viktiga för kulturarvet. Vi har arbetat över partigränserna, för enighet i sakfrågor, ibland i stora nationella och internationella frågor, ibland i mindre eller mer lokala frågor. Utställningen ger vår bild av dessa händelser och aktioner, utifrån våra upplevelser av det vi varit med om. Vi har båda fotograferat mycket genom åren och vi har till utställningen valt ut några av våra tusentals bilder. Vi visar både nutida och dåtida bilder. Bilderna har valts för sitt höga dokumentationsvärde trots att kvaliteten på en del inte är den allra bästa. De flesta bilderna i utställningen är tagna i Kalix kommun.

Det går att påverka och det går att lyckas
Vi har kämpat tillsammans med många andra inom miljörörelsen. Vi har tagit initiativ till bildandet av flera grupper. Vi har lagt ner väldigt mycket tid på ideellt arbete. Det är svårt och kämpigt många gånger men det ger mycket glädje och gemenskap att kämpa tillsammans. Att ordna möten, manifestationer, musik- och kulturevenemang, göra uppvaktningar och samla in namn. Att skriva brev, pressmeddelanden, insändare och debattartiklar.  Att samarbeta med likasinnade organisationer och experter inom olika områden.

om konstnärerna

Bernt Selberg och Lena Lagerstam, bor i utkanten av Morjärv i Kalix kommun. Vi delar ett stort intresse för kultur och miljö och berättar här i utställningen om viktiga frågor som vi engagerat oss i med många andra. Vi har kämpat tillsammans i närmare 50 år och vill dela med oss av våra erfarenheter.

Bernt Selberg
Född och uppvuxen i Morjärv. Är allkonstnär, musiker, fotograf och filmare. Spelar och sjunger som trubadur eller tillsammans med andra. Under åren har det varit tillsammans med många andrar musiker och band. Har gjort ett stort antal musikvideor och filmer som finns på Youtube. Uppträder sedan länge i Ortens Patrask tillsammans med Jörgen Wennström på dragspel. Ortens Patrask har gjort fyra CD-skivor.

Lena Lagerstam
Född i Lund och uppvuxen bl a i Råneå. Är arkitekt med vidareutbildning i arkeologi, etnologi, data och digital bildbehandling. Har arbetat för Riksantikvarieämbetet med fornminnesinventering och varit anställd på länsstyrelsen i Norrbotten från 1997 fram till pensionen 2010. Har arbetat som länsantikvarie i sex år och varit projektledare för olika projekt, bl a Program för bevarande av det samiska kulturarvet, Regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällen (Fjällprogrammet) och Norrbottens kulturmiljöprogram 2010 – 2020.

Utställningsvy. Foto: Marcel Köppe.