Stillbild från videon "Jeg er mangfoldig" (2020) av Viktor Pedersen

JAg är mångfaldig

19 mars – 10 april 2022

 

Är ett urval av filmer curerat av Karolin Tampere och Torill Østby Haaland med verk av Eva Bakkeslett, Iselin Linstad HaugeViktor Pedersen och Jenna Sutela. Filmerna utforskar liv i olika former och relationen mellan människor och andra varelser. Allt ifrån de boskapsdjur som vi föder upp i livsmedelsindustrin och honungsbin som pollinerar växter till de mikroskopiska bakterier som finns i vår kost och i oss. I filmerna blandas existentiella frågor om etik och ekologi men också frågor om kollektivet där distinktionen mellan individ och grupp ter sig meningslös. Livsformer som ger oss en förståelse för det intrikata samspelet och ömsesidiga beroendet som gör livet möjligt men som vi ofta nonchalerar.

Jag är mångfaldig producerades för Nordnorskt Kultursenter i samarbete med Festspillene i Nord-Norge med stöd från Nordisk Kulturfond och Frame Contemporary Art Finland

 

Putresco ERGO SUM

Performance/föreläsning med Eva Bakkeslett

I samband med invigningen av utställningen Jag är mångfaldig höll Eva Bakkeslett en föreläsning/performance med utgångspunkt i tidigare verk. Det centrala temat handlar om hur människa, natur och kultur tillsammans bör betraktas som en levande organism. I föreläsningen möter vi stromatolit (ett fossil av en bakterie från livets begynnelse), maskar från en kompost, bakteriekultur från en urgammal rysk surdeg, en yoghurtkultur som migrerade från Armenien till New York flera hundra år sedan och några livliga potatisar som suddar ut gränsen mellan levande och dött.

Iselin Linstad Hauge. Stillbild från The Boundry Object, 2019.