Lior Nønne Malue Hansen. Installationsvy vid Skördefest & Miljödagar 2022

Lior Nønne Malue Hansen

Skördefest & Miljödagar 2022

26 augusti – 28 augusti 2022

 

Under årets upplaga av Skördefest & Miljödagar kommer konstnären Lior Nønne Malue Hansen på inbjudan av Havremagasinet skapa en installation av återvunna material. 

Vid utställningsplatsen erbjuds även en öppen workshop tillsammans med konstnären själv och pedagog Jessica Hendler. Workshopparna utgår från arbete och skapande i relation till återbruk.  

Arbete kan ge bortglömda och bortkastade föremål ett nytt liv. Genom att omvärdera och bearbeta något gammalt eller trasigt kan det plötsligt framstå som spännande, vackert eller till och med verka bära på en oanad möjlighet. Denna förvandling uppstår genom tankens och handens arbete och väcker frågor om vad ett objekt eller material har för egenskaper och hur funktionen kan förändras över tid. I en vidare bemärkelse relaterar det även till människans förmågor, funktion och beteende. 

När råmaterialen blir allt färre och högarna med ”ofungerande” föremål växer är det nödvändigt att ge utrymme åt nya sätt att tänka och arbeta som tar till vara på det som redan finns. Utifrån dessa frågor bygger Lior Nønne Malue Hansen under några dagar en installation av återvunnet material i Havremagasinets tält.

Lior är på plats under workshoppen 27 augusti samt under fredagen 26 augusti då hon bygger på installationen.

 

Om konstnären

Lior Nønne Malue Hansen (1989, Århus) är verksam i Stockholm med en utbildning från Kungl Konsthögskolan i Stockholm och Århus Kunstskole. Hon utgår ofta från samhälleliga strukturer och problem i sina verk och uppehåller sig vid frågor om ekologi, politik samt sammanflätningen av det sociala och det psykologiska.  

Hon arbetar med platsspecifika installationer skapade av återvunnet material som hon samlar, anpassar och förändrar. Texter och titlar utgör i flera av verken en viktig del och förstärker den poetiska kvalitén i materialen och objekten som hon använder.  Hansen öppnade sin första soloutställning i Nässjö Konsthall 2020 och har deltagit i flera grupputställningar däribland Solen formar berget på Aguélimuséet i Sala, Ekotop på Gävle Konstcentrum, Survival of the fittest på Accelerator Stockholm och Hydrotop Gnesta Art Lab.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Tack till VC Brännkläppen Boden.

Lior Nønne Malue Hansen. Installationsvy vid Skördefest & Miljödagar 2022