Mariacano, röd väldigt röd & policarpo

27 maj – 24 september

Gabriela Pinilla gör böcker, videor och stora väggmålningar där hon lyfter fram konkreta historiska händelser som hon menar är viktiga både för att förstå historien och för att förstå och förändra nuet. Hon är intresserad av den ignorerade eller bortglömda historierna, de som osynliggjorts av de ”officiella” berättelserna. Här på Havremagasinet presenterar hon två historiska berättelser i form av väggmålningar: Den ena handlar om den socialistiska ledaren María Cano som stödde arbetarna i kampen för deras rättigheter under 1900-talets första hälft i Colombia. Den andra målar upp historien om den mångåriga kampen för bostäder och rätten till ett hem i kvarteret Policarpa i huvudstaden Bogotá., mellan 1961 och 1974.

Pinilla intresserar sig för den politiska historien sedd underifrån och ur ett mikroperspektiv: berättelsen om ett bostadsområde, en familj eller en community ledare. Och hur dessa berättelser kan gestaltas med konstens språk. Varje projekt handlar för Pinilla om att “stryka historien mot håren”, vilket enligt tyske filosofen Walter Benjamin är historikerns uppgift. Pinilla ifrågasätter de sätt som historien skrivs, dokumenteras, förmedlas, tänks och utställs. Hon ser inte historien som något som existerar på grund av segrarens insatser, utan som ett resultat av de mångas outtröttliga slit. Pinilla vill att hennes konstnärliga projekt ska fungera som små historiska museer, där t.ex aldrig tidigare visade dokument och fotografier kan visas upp. Hon är alltid på jakt efter ett pedagogiskt språk som kan bistå att se stigmatiserade historier i ett annat ljus, tillgängliga för en bredare publik.

För dessa ändamål är noggrann forskning och fältarbete avgörande för att kunna synliggöra historiska fakta. Pinilla arbetar med arkiv, historiska romaner, filmer, dagböcker och fotoalbum. Med hjälp av en bred verktygslåda från bildkonstens historia och med avstamp i det historiska materialet tar projekten de uttryck – muralmålningar, böcker i serieform, filmer, installationer – mest lämpade för varje enskild berättelse.

om konstnären

Gabriela Pinilla är en bildkonstnär och en universitetslärare. Hon har en Masterexamen från Tadeo Lozano University och en Bachelor från Universidad Nacional i Bogotá. Hennes konst har fokuserat på Colombias politiska historia. Hon intresserar sig för den historia som ignoreras i de officiella narrativerna. Fältarbete och research är en integrerad del av hennes konstnärliga projekt, där hon ofta visar fram dokument som ej tidigare publicerats. Några av hennes publikationer inkluderar: Cuando Tenga la Tierra 2021, La Sotana y la Espada 2019 and Roja muy Roja 2017.  Separatutställningar inkluderar:   Resistir para Existir, Casa de Memoria 2021, Fotógrafa de revoluciones, Museo de Antioquia 2019 och La Sotana y la espada, NADA, 2019. Hon har erhållit utmärkelser som the Creation Grant från Kulturdepartementet i Colombia 2012, Grant for Independent publications, IDARTES, Bogotá 2017, och Award for solo exhibitions, Secretary of Culture, Bogotá 2010.

För mer information se också: https://www.gabrielapinilla.com/

Mariacano, Röd Väldigt Röd, 2007-2023. Flaggor, muralmålning och bilderbok. Foto: Marcel Köppe.