Zoom - ett konstpedagogiskt projekt i Norrbotten

ZOOM är ett konstpedagogiskt projekt i Norrbotten som har ambitionen att stärka samarbetet mellan institutioner, konstföreningar och andra aktörer i Norrbottens kommuner för att tydliggöra och lyfta fram vikten av konstpedagogik och konstförmedling. Att stärka konstpedagogikens roll hos utställningsarrangörer, engagera och aktivera frilansande konstpedagoger i länet samt belysa vikten av både små och stora konstverksamheter runt i Norrbotten.

Med detta projekt vill vi uppnå en bättre förståelse för konst, som är öppen för samtal, deltagande och inkludering för publiken. Vårt mål är att utbilda, dra igång både visningar och praktiskt konstpedagogiskt arbete utifrån de konstverk/utställningar som visas på respektive plats. Folkbilda och medvetandegöra med fokus på den offentliga konsten runt omkring oss.

Dessutom skapar vi ett forum för konstpedagoger och konstnärer i länet och stärka den regionalakonstnärliga utvecklingen på bild/form området. ZOOM drivs av både länskonsthall Havremagasinet och andra aktörer i regionen. En projektsamordnare skapar nätverk som tillgodoser behovet av resurser mellan kommuner, konstföreningar, konstskolor, skolor, konstpedagoger, konstnärer. Det sammanställda programmet från alla verksamheter presenteras i digitala medier för att nå så många som möjligt.

Projektet ZOOM verkar för att skapa ett hållbart konstklimat i Norrbotten. Konsten är i sig tillåtande, oavsett mänskliga förutsättningar, läggning och identifikation. Att få möjlighet, via konstpedagogiken, att utöva sin demokratiska rätt till att uttrycka sig, prova sin kreativa förmåga, se, synas, höras, få öva handens unika avtryck oavsett andra intressen, ursprung och tillhörighet eller ålder.

 

Projekt finansierat av:

Region Norrbotens Logotyp

.  

DIGITALA SATSNINGAR I EN POSTCOVID ERA

ZOOM projekt Havremagasinet i samarbete med KUBN. 

 

Vad har vi tagit med oss från Coronatiden, hur har snabbdyket i den digitala världen påverkat oss? Vad har vi kunnat ta med oss av erfarenheter och vad har varit bra och dåligt? 

Genom en seminar serie önskar vi att bjuda in institutioner, organisationer och alla intresserade från hela landet för att diskutera hur man kan arbeta med pedagogik och teknologi. De flesta av oss har erfarit att digitala lösningar under covid har varit det enda sättet att arbeta med kultur i perioder. Med varierande  utgångspunkter har de flesta av oss kastats in i den digitala världen. Vi önskar att samla föreläsare, så lära oss av varandra. 

Vi har en unik möjlighet att se på hur andra arbetat med digitala satsningar. Norrbotten sträcker sig i ett stort geografiskt område, och genom att applicera digitalt lärande och digitala pedagogiska strategier kan vi utnyttja vad vi lärt oss under covid för att ta det vidare in i en digital postcovid-era, och fokusera på hur vi kan nå in med mer kultur till glesbygden, geografiska platser som har långa avstånd till kulturutbud och kulturinstitutioner.